Dobrovolně se přihlašuji za člena občanského sdružení Společnost patriotů Slaného z.s.  Souhlasím se stanovami sdružení a hodlám se dle svých možností podílet na činnosti sdružení a spolupracovat při naplňování jeho cílů. Dále se zavazuji platit členské příspěvky.

 

Souhlasím se zařazením výše uvedených osobních údajů do seznamu členů sdružení s tím, že tyto údaje budou používány pouze pro vnitřní potřebu sdružení.

Požadováno

Došlo k chybě na serveru.

Odesílání formuláře...

Formulář byl přijat.... Děkujeme
Členská přihláška do občanského sdružení Společnost patriotů Slaného z.s.

V případě že radši zvolíte klasické vyplnění přihlášky, stáhněte si ji níže.

Vytiskněte si ji, a vyplněnou  podepsanou zašlete na adresu:Martin Doupovec, Soukenická 67, 274 01 Slaný. Popřípadě ji oskenovanou můžete zaslat na e-mail: info@slanskypatriot.cz

správce webové prezentace: Michal Jůza, 722 245 958, 2019© Společnost patriotů Slaného z.s.